Stagemogelijkheden

Er zijn verschillende soorten stages. De stages in het begin van de opleiding zijn gewoonlijk kort. Naarmate de opleiding volgt, wordt de stageduur meestal langer.  Ook inhoudelijk zijn er grote verschillen. Er zijn kijkstages, en stages waarbij de student bepaalde vaardigheden dient aan te leren. De focus is daarbij heel wisselend: communicatie, management, samenwerking, klinisch onderzoek,...
Ten slotte is er ook een grote variatie qua timing.


Hieronder vindt u het volledige aanbod van de verschillende soorten stages. 
Als stagebegeleider bent u vrij om hieruit een keuze te maken en aan te geven welke stage u het beste schikt. U kan hierbij uiteraard rekening houden met uw eigen agenda en persoonlijke interesses binnen de huisartsgeneeskunde. 
Ten slotte kan u ook aangeven of u een voorkeur hebt voor een bepaalde universiteit wat het begeleiden van stagiairs betreft.De stagesecretariaten staan voor u klaar indien u interesse hebt in welbepaalde stages. U kan hen via onderstaande e-mailadressen contacteren.

Overzicht stages

Zoek per universiteit:

Zoek per studiejaar:

Zoek per stageduur:

Universiteit Studiejaar Stageduur Naam Contact Omschrijving
Universiteit Gent
MA1, MA2 Kort 'Shift'-stage op huisartsenwachtpost

1 ‘shift’ stage op de huisartsenwachtpost

Universiteit Gent
BA3 Kort Stage lesblok huisartsgeneeskunde

Lesblok huisartsgeneeskunde: 2 weken volledig gewijd aan huisartsgeneeskunde voor ALLE studenten geneeskunde. Dit omvat o.a. ook minimum 4 dagen stage in de huisartspraktijk. 

Universiteit Gent
BA2 Kort Kennismakingsstage

1 dag kennismakingsstage bij de huisarts

Universiteit Antwerpen
BA3 Kort Participerende observatiestage huisartsenstage@uantwerpen.be

In de module Huisartsgeneeskunde 1 is er een stage van één dag om kennis te maken met de huisartsenpraktijk. Ze observeren en oefenen hun klinische vaardigheden zoals bloedafname en basis klinisch onderzoek.

KULeuven
BA2 Kort Patiëntenzorgstage stagesgeneeskunde@kuleuven.be

4 dagen stage in één week. Gaat in principe door in de twee weken voorafgaand aan de kerstvakantie. Is voorzien voor de tweede fase in de bachelor geneeskunde.

Universiteit Antwerpen
MA1 Kort Huisartsenstage in module Integratie huisartsenstage@uantwerpen.be

In de module Integratie 4 is er een stage van één dag. De focus ligt hier op de theorie van het klinisch redeneren, die ze toegepast zullen zien in de praktijk.

KULeuven
BA3 Kort Prestage stagesgeneeskunde@kuleuven.be

5 dagen stage in één week. Gaat in principe door ofwel de week voor de paasvakantie, ofwel in de paasvakantie. Is voorzien voor de derde fase in de bachelor geneeskunde

KULAK
Kort Patiëntenzorgstage kulak.secretariaat.geneeskunde@kuleuven.be​

4 dagen in de 2e fase

KULAK
Kort Prehuisartsenstage kulak.secretariaat.geneeskunde@kuleuven.be​

5 dagen in de 3e fase

Vrije Universiteit Brussel
BA2 Kort Stage 2e bachelor jan.vandevoorde@vub.be, petra.van.den.borre@vub.be

1 week huisartsenstage in het eerste semester, in de week voor de kerstvakantie, waarvan drie dagen in een huisartspraktijk.

Vrije Universiteit Brussel
BA1 Kort Stage 1e bachelor jan.vandevoorde@vub.be, petra.van.den.borre@vub.be

1 week huisartsenstage in het tweede semester, in de week voor de lentevakantie, waarvan drie dagen in een huisartspraktijk.

Universiteit Gent
MA2, MA3 Lang Klinische Basisstage Huisartsgeneeskunde

2de Master (2de semester) en 3de Master (1ste semester): de studenten doen gedurende deze 3 weken ook 2 halve dagen eerstelijnsstage bij een kinesist, apotheker, maatschappelijk werker of thuisverpleeg(st)er.

Universiteit Gent
MA3 Lang Verdiepende Oriëntatiestage

Deze studenten hebben het Geïntegreerd Klinisch Eindexamen achter de rug en zijn dus afgestudeerd als basisarts. Als de student kiest voor specialisme huisartsgeneeskunde, doet hij/zij deze stage: 16 weken Verdiepende Oriëntatiestage Huisartsgeneeskunde waarvan: 8 weken in de huisartsenpraktijk & 8 weken op verschillende diensten eerstelijnsgezondheidszorg

Universiteit Gent
MA3 Lang Verdiepende Oriëntatiestage (b)

Deze studenten hebben het Geïntegreerd Klinisch Eindexamen achter de rug en zijn dus afgestudeerd als basisarts. Indien de student heeft nog geen definitieve keuze voor een specialisme heeft gemaakt, doet hij/zij 8 weken Verdiepende Oriëntatiestage Huisartsgeneeskunde waarvan 6 weken stages in de huisartsenpraktijk.

Universiteit Antwerpen
MA2, MA3 Lang Keuzestage in het stagejaar huisartsenstage@uantwerpen.be

Een keuzestage van vier weken stelt de student in staat om nog meer klinische ervaring in de huisartsgeneeskunde op te doen. Door de lange duur van de stage kunnen zij zich erg waardevol inzetten in de praktijk.

Universiteit Antwerpen
MA2, MA3 Lang Huisartsenstage in het stagejaar huisartsenstage@uantwerpen.be

In het stagejaar leren studenten om zelfstandig te functioneren in de rol van arts. Tijdens hun huisartsenstage doen ze dit gedurende twee weken vanuit eerstelijnsperspectief.

Universiteit Antwerpen
MA2 Kort Huisartsenstage in module Huisarts & Geriatrie huisartsenstage@uantwerpen.be

In de module Huisarts & Geriatrie is er een stage van drie dagen. Studenten kunnen nu zelfstandig het begin van de consultatie uitvoeren: intake, anamnese en klinisch onderzoek.

KULeuven
MA2, MA3 Lang Grote masterstage stagesgeneeskunde@kuleuven.be

6 weken stage (met mogelijkheid tot één week verlof) aanéénsluitend voor studenten uit het vijfde of zesde masterjaar. Dit zijn meestal keuzestages. De stages kunnen het hele jaar door gepland worden.

KULeuven
MA3 Lang Verdiepingsstage stagesgeneeskunde@kuleuven.be

6 weken verdiepingsstage: voor studenten die in het laatste half jaar van de opleiding gekozen hebben voor de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde. Deze gaan grotendeels door in het voorjaar, deels ook nog in de zomervakantie.

Vrije Universiteit Brussel
MA2, MA3 Lang Stage 2de en 3de Master jan.vandevoorde@vub.be, petra.van.den.borre@vub.be

Alle studenten lopen een stage van 4 weken in de huisartspraktijk, periode vrij te kiezen tussen het begin van 2de Master en maart van 3de Master. 

Vrije Universiteit Brussel
MA3 Lang Stage 3de Master jan.vandevoorde@vub.be, petra.van.den.borre@vub.be

Studenten die voor de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde gekozen hebben lopen 5 weken stage Huisartsgeneeskunde in april en mei, waarvan: 3 weken stage in de huisartspraktijk & 2 weken GIMMICS (training game op de campus).